Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Lokaal Wassenaar! neemt deel aan de coalitie

Het bestuur en de fractie van Lokaal Wassenaar! zijn zeer verheugd over het onlangs gesloten coalitieakkoord, waaraan Lokaal Wassenaar! als tweede partij in grootte deelneemt. Voor een nieuwe partij vinden wij dat een mooi resultaat. Met veel dank aan alle kiezers, die op onze partij stemden. Inge Zweerts de Jong is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juli j.l. geïnstalleerd als wethouder. In de nieuwe coalitie zal Inge samen met wethouder Lia de Ridder (D66) de brede portefeuille van het Sociaal Domein behartigen.

Tijdens genoemde vergadering is verder nog (oud raadslid) Bart Boon geïnstalleerd als raadslid voor Lokaal Wassenaar!. Hij neemt de vrijgekomen plaats in van Inge Zweerts de Jong. Bart was al 12 jaar gemeenteraadslid, destijds voor Wat Wassenaar Wil. Zijn terugkomst in de raad is heel belangrijk omdat hij een van de drie huidige raadsleden is, die in de vorige raadsperiode deel uitmaakten van de toenmalige raadswerkgroep Valkenburg. Wij zijn blij dat hij zijn uitgebreide kennis op dit terrein kan delen met de raadsleden, die in maart nieuw gekozen zijn. Dit is belangrijk voor Wassenaar omdat de komende periode het dossier Valkenburg, het bouwen van 5000 nieuwe woningen in Katwijk, het aanleggen van een dronecenter, het ontwikkelen van een nieuw recreatiegebied en de groene buffer van 1500 meter tussen Katwijk en Wassenaar, veel kennis, deskundigheid en expertise vereist. Lokaal Wassenaar! zal alert zijn op de ontsluiting van Valkenburg voor auto´s en openbaar vervoer, zodat Wassenaar geen sluipverkeer krijgt.

In het coalitieakkoord is een aantal specifieke wensen van Lokaal Wassenaar! opgenomen. We noemen o.a. het verbeteren van het centrumgebied, het streven naar een moderne openbaarvervoer verbinding met Katwijk en Valkenburg en een aansluiting op de Randstadrail. Ook de invulling van ons motto ´Lokaal voor allemaal´ met een sociaal loket en een inloopspreekuur mag niet onbenoemd blijven.

De raadsleden voor Lokaal Wassenaar! Maria Bellekom-Vogels, Bart Boon en Bert Ooms zullen het college nauwlettend volgen. We hebben altijd gezegd dat wij willen samenwerken met andere partijen en dat zullen we zeker gaan doen. Tenslotte willen we allemaal een zelfstandig en ook nog een mooier Wassenaar. Dat kun je alleen maar bereiken door goed constructief samenwerken met alle partijen.

Laatste nieuws

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.