Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Coalitiebesprekingen

Zoals u ongetwijfeld uit de pers heeft kunnen vernemen zijn de coalitiebesprekingen tussen VVD, CDA en HvW mislukt.

Dit houdt in dat Lokaal Wassenaar! - als derde partij van ons dorp - een mogelijke coalitie-kandidaat zou kunnen zijn. Een eerste verkennend gesprek met de informateur dhr. Sluimers heeft reeds plaatsgevonden.

VVD en CDA hebben een concept coalitieakkoord opgesteld en partijen gevraagd hier hun commentaar op te geven. Op basis van het concept akkoord en ons commentaar zullen eventuele detail besprekingen worden gestart.

Installatie van onze raadsleden

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

18-05-2018

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 6 juni zal in de Warenar een Algemene Leden Vergadering worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur.
Onderwerpen o.a. :
- verkiezing bestuur
- evaluatie verkiezingen / campagne
- politieke update

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.