Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Samen sterk(er)

Lokaal Wassenaar! is ontstaan uit het samengaan van de twee grootste lokale partijen in Wassenaar :
Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil.

We hebben we het initiatief genomen om reeds vόόr de verkiezingen intensief te gaan samenwerken om de versnippering in de Wassenaarse politiek een halt toe te roepen en de bestuurbaarheid van ons mooie dorp te vergroten. Versnippering en kleine partijtjes dragen niet bij aan een goed te besturen gemeente.

Op basis van de huidige zetelverdeling in de gemeenteraad zijn we nu al de grootste partij van Wassenaar.

Het is aan U om dat zo te houden, in het belang van Wassenaar!

Waar zijn we nog meer?

  • Dinsdag 6 maart 19.30 in de Messiaskerk vindt het scholierendebat plaats. Een bijzondere bijeenkomst waar Bert Ooms en Maria Vogels namens Lokaal Wassenaar! zullen deelnemen.
  • Woensdag 7 maart Is het ondernemersdebat in de Warenar om 20,00 uur. Maria Vogels zal namens Lokaal Wassenaar! onze standpunten over het belang van een vitale Wassenaarse economie naar voren brengen.
  • Vrijdag 9 maart zal Bert Ooms deelnemen aan een lijsttrekkers debat op Radio Midvliet. Nadere informatie volgt nog.
  • Zaterdag 10 maart vindt u ons de hele dag in het dorp. Wij staan in ieder geval in de Langstraat. Kom langs en ondervraag ons!
  • Dinsdag 13 maart zijn wij te vinden op de markt.
  • Woensdag 14 maart is het lijsttrekkersdebat om 20.00 uur in de Warenar, georganiseerd door vereniging de vrienden van Wassenaar. Om 19.00 uur kunt u al warmlopen op de politieke markt daar.
  • Zaterdag 17 maart zijn wij de gehele dag in het dorp. Kom gezellig bij ons langs, wij gaan echt graag het gesprek met u aan over de onderwerpen die u belangrijk vindt voor ons dorp.
  • Dinsdag 20 maart zijn wij aanwezig op de markt.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

13-02-2018

Dinsdag 20 februari ondernemersavond

Om 19.00 uur is de ondernemersavond in Voorschoten waar oud-ondernemer Henk Groenendijk namens Lokaal Wassenaar! aanwezig zal zijn

13-02-2018

Woensdag 7 maart ondernemersdebat

Maria Vogels zal als kandidaat voor Lokaal Wassenaar! om 20.00 in de Warenar in debat gaan met vertegenwoordigers van andere partijen over belangrijke onderwerpen als de economische vitaliteit van ons dorp

13-02-2018

vrijdag 9 maart Radiodebat Midvliet

Vrijdag 9 maart zal lijsttrekker Bert Ooms deelnemen aan een debat op Midvliet radio. Nadere informatie volgt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 31 ten name van Lokaal Wassenaar, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.