Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Samen sterk(er)

Lokaal Wassenaar! is ontstaan uit het samengaan van de twee grootste lokale partijen in Wassenaar :
Passie voor Wassenaar en Wat Wassenaar Wil.

We hebben we het initiatief genomen om reeds vόόr de verkiezingen intensief te gaan samenwerken om de versnippering in de Wassenaarse politiek een halt toe te roepen en de bestuurbaarheid van ons mooie dorp te vergroten. Versnippering en kleine partijtjes dragen niet bij aan een goed te besturen gemeente.

Op basis van de huidige zetelverdeling in de gemeenteraad zijn we nu al de grootste partij van Wassenaar.

Het is aan U om dat zo te houden, in het belang van Wassenaar!

Waar zijn we nog meer?

  • Dinsdag 20 maart zijn wij aanwezig op de markt.
  • Woensdag 21 maart gaan we stemmen op Lokaal Wassenaar!

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

16-03-2018

Markt

Dinsdag 20 maart zijn we met onze kraam aanwezig op de markt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.