Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Laatste publicatie

Sociaal en Toegankelijk

Iedereen doet mee’ en ‘Lokaal voor ons allemaal’, dit waren de beloften van Lokaal Wassenaar! in de verkiezingstijd. Nu we met 3 raadszetels goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en een wethouder hebben in het college, kunnen we het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Domein mede besturen. Op 24 september j.l. heeft Maria Bellekom-Vogels de Parade Sociaal Domein bezocht. Hier zijn veel mooie voorbeelden van uitvoeringsplannen van een aantal gemeenten gepresenteerd.

In Wassenaar is onlangs gestart met de uitvoeringsplannen van het Sociale Domein. Medewerkers van de gemeente hebben op 3 oktober j.l. een presentatie gegeven aan raads- en commissieleden over de acht verschillende thema’s van het uitvoeringsplan, waaronder eenzaamheid, armoede, toegankelijkheid en langer thuis wonen. De komende weken wil Lokaal Wassenaar! deze thema’s nader toelichten.

Het eerste thema dat uitgevoerd zal worden, is de eenzaamheidsproblematiek. In Wassenaar zijn organisaties die hun best doen om mensen minder eenzaam te laten zijn, zoals Gemiva, de Zonnebloem, Federatie van Wassenaarse ouderen, de vrijwilligerscentrale, SMOW en SWZ . Deze organisaties hebben samen een werkgroep opgericht om de eenzaamheidsproblematiek in kaart te brengen en te adresseren.

Er wordt in Wassenaar veel georganiseerd bij sportverenigingen, buurthuizen, kerken en scholen. Ook de bridgeverenigingen in Wassenaar, met veel oudere leden, mogen in deze niet onvermeld blijven. Ondanks dat er zoveel activiteiten georganiseerd worden, blijft het moeilijk om eenzame mensen te bereiken.

De werkgroep zal zich richten op alle leeftijdsgroepen bij het verminderen van eenzaamheid. Daartoe zullen o.a. aan jonge kinderen sociale vaardigheden worden aangeleerd om eenzaamheid te voorkomen; er zal aan hulpverleners en aan vrijwilligers gevraagd worden of ze signalen van eenzaamheid willen oppakken en er zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Ook zal er een vriendschapscursus worden aangeboden.

Over enkele maanden zal de vrijwilligerscentrale een nieuwe vrijwilligersactiviteit presenteren, waarbij het ‘samen doen’ gestimuleerd zal worden. Samen naar het theater, samen winkelen, samen naar de tandarts. Het streven is om jong en oud, mensen met en zonder beperking, dementerenden en niet-dementerenden en mensen met en zonder werk met elkaar op stap te laten gaan.

Lokaal Wassenaar! is erg enthousiast over deze plannen. Wij denken dat dit zeker bijdraagt aan het tegengaan van eenzaamheid. Lokaal Wassenaar! zal ook zelf de vinger aan de pols houden met betrekking tot deze problematiek en ondersteunen waar nodig.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.