Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Begroting 2019

Op 31 oktober j.l. vond de bespreking van de begroting 2019 plaats door de leden van de gemeenteraad. Tevens werd het financieel perspectief voor de komende jaren in de begroting toegelicht. Namens Lokaal Wassenaar! voerde fractievoorzitter Bert Ooms het woord. 

De begroting - die is gebaseerd op de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken - werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen (16 van de 20). Het college van B&W waarin Lokaal Wassenaar! met wethouder Inge Zweerts de Jong deelneemt kan trots zijn op een dergelijk breed gedragen mandaat.

Met deze besluitvorming werd een solide financiële basis gelegd voor het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar.

Website bijgewerkt op 12 november 2019

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.