Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

   

Installatie van onze raadsleden

Constructief samenwerken

Lokaal Wassenaar! feliciteert alle partijen met het door hun bereikte resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Wij zijn als nieuwe partij met 3 zetels in de gemeenteraad de derde partij van Wassenaar geworden.

Lokaal Wassenaar! zal op een constructieve wijze met andere partijen samenwerken in het belang van Wassenaar en zijn inwoners.


Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

18-05-2018

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 6 juni zal in de Warenar een Algemene Leden Vergadering worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur.
Onderwerpen o.a. :
- verkiezing bestuur
- evaluatie verkiezingen / campagne

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.