Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

De Katwijkseweg: Een curieus stukje weg

De N441 is een provinciale weg, welke de verbinding vormt tussen Wassenaar en de N206 ter hoogte van Katwijk. In Valkenburg heet de weg de Wassenaarseweg en in Wassenaar de Katwijkseweg. Het betreft een stukje weg van 4,6 km lang. Het is een curieus stukje weg, te weten een provinciale weg die ter hoogte van de rotonde bij de Klip ophoudt een provinciale weg te zijn en uitkomt in de bebouwde kom van de gemeente Wassenaar.

Komend vanuit Rijnsburg bedraagt de maximum snelheid in Valkenburg 60 km en ter hoogte van de Pan 50 km. Daarna, in Wassenaar nota bene 80 km! Dus drie verschillende maximum snelheden op een stukje weg van 4,6 km dat uitkomt in de bebouwde kom van Wassenaar met een maximumsnelheid van 50 km. Heel verwarrend allemaal. Waarom niet ook op het Wassenaarse stuk van de N441, de Katwijkseweg, een maximumsnelheid van 50 of 60 km.

Op de Katwijkseweg komen onder andere de Van Bronckhorstlaan en de Kokshoornlaan uit. Ook komen diverse uitritten van woningen op de Katwijkseweg uit. De Katwijkseweg wordt naast sluipverkeer en woon-werkverkeer veel gebruikt door bezoekers van attractiepark Duinrell en bezoekers van het strand nabij de Wassenaarse slag. Vooral in de zomer gebruiken veel fietsers deze weg om naar het strand te gaan. Het is dan ook niet te begrijpen dat in Wassenaar de maximumsnelheid 80 km bedraagt en in Valkenburg 60/50 km. Een verlaging van de maximumsnelheid op de Katwijkseweg zou de veiligheid op het Wassenaarse stuk van de N441 bevorderen.

Bijkomend voordeel van een verlaging van de maximumsnelheid op de Katwijkseweg is, dat de weg daardoor onaantrekkelijker wordt voor het vele sluipverkeer en dat de buurt Rijksdorp beter bereikbaar wordt.
Lokaal Wassenaar! pleit er dan ook voor om de maximumsnelheid op het Wassenaarse deel van de N441 te laten aansluiten op de maximumsnelheid die geldt voor het Katwijks deel (de Wassenaarse weg in Valkenburg) te weten 60 km dan wel te laten aansluiten op de maximum snelheid welke geldt in de bebouwde kom, waar de weg op uitkomt, te weten 50 km.

Een extra argument hiervoor is dat op de N44 (de Rijksstraatweg), ook een provinciale weg en zelfs een echte verbindingsweg, de maximumsnelheid op het stuk tussen de Lange Kerkdam en de afslag naar het Rozenplein/Bosrand wel 50 km bedraagt. Als de maximumsnelheid daar 50 km bedraagt, dan moet dat op de Katwijkseweg toch zeker ook kunnen.

Laatste nieuws

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.