Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme

Onze kandidaten voor de gemeenteraad

Wij zijn trots op onze kandidatenlijst. Wij presenteren hiermee een mooie mix van enthousiaste nieuwe kandidaten met frisse ideeen en relevante werk- en levenservaring en kandidaten die al kunnen bogen op een aantal jaren politieke ervaring als gemeenteraadslid, wethouder, fractievoorzitter en commissielid.

dr. Bert Ooms

Lijsttrekker van Lokaal Wassenaar!

Bert is de lijsttrekker van Lokaal Wassenaar! Vanaf 2002 is hij actief in de Wassenaarse politiek en lid van de Gemeenteraad. Kort na de oprichting van Lokaal Wassenaar! hebben de leden Bert gekozen als politiek leider.

Bert is geboren in Oud-Beijerland en opgegroeid in Rotterdam en Barendrecht. Na zijn studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit heeft hij zijn militaire dienstplicht vervuld als Reserve Eerste Luitenant-arts in Seedorf in Duitsland. Onder leiding van Professor Donner heeft hij zich aan de Vrije Universiteit gespecialiseerd tot patholoog anatoom. In 1981 is hij gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. Vanaf 1982 is hij werkzaam geweest als medisch specialist in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Vanaf die tijd woont hij met veel plezier in Wassenaar.

Na een medische loopbaan van 41 jaar is er in 2017 een einde gekomen aan zijn werkzaamheden als arts.

Naast zijn werk als medicus is Bert altijd actief geweest in het maatschappelijke en sociale leven van Wassenaar. Hierbij is hij bij meerdere verenigingen, stichtingen en organisaties bestuurder en toezichthouder geweest. Ook landelijk en internationaal heeft hij zich ingezet voor het welzijn van anderen. In 2016 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

ir. Bart Boon

Bart heeft vele jaren politieke ervaring, o.a. als Raadslid en door fractievoorzitterschap.
Bart is onverminderd enthousiast en hardwerkend en brengt vanwege zijn werk voor een gemeente veel vakkennis en ervaring mee. Bart is verantwoordelijk voor alle onderwerpen die Ruimte en Economie betreffen. Als fractievoorzitter heeft hij zich ook bekwaamd in de andere onderwerpen.

Bart is zeer actief in diverse werkgroepen zoals structuurvisie, cultureel erfgoed en Valkenburg.

mr. Inge Zweerts de Jong

Inge is nu wethouder in het college en heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor de transitie van het sociale domein, de nieuwe wetten waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden. Heel belangrijk daarin is dat je het met zijn allen voor Wassenaar doet. Vele belangrijke zaken staan heel dicht bij de inwoners en daarom is een lokale partij belangrijk. Maak het niet onnodig ingewikkeld voor de inwoners.

Inge is een echte Wassenaarse. Zij heeft na het Rijnlands Lyceum in Rotterdam bedrijfs- en privaatrecht gestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in verzekeringen. Naast al haar werk voor Wassenaar en sociale betrokkenheid bij "het Wassenaarse" heeft zij ook een kantoor in Wassenaar op dat gebied.

Fred Weyn RA

Fred heeft een financiële achtergrond en staat ingeschreven als Registeraccountant. Na te hebben gewerkt bij het Ministerie van Financiën en Shell, waar hij gedurende 25 jaar diverse functies in binnen- en buitenland vervulde, is hij sinds 2014 actief in de lokale politiek. Na een korte periode als commissielid werd hij in 2016 Raadslid en is hij mede actief in diverse raadscommissies. Daarnaast werkt hij ad-hoc als financieel adviseur, is hij een fervent belegger en is actief in het verenigingsleven als voorzitter van Jazz Sociëteit Wassenaar. Ook is hij een actief sporter.

mr. Maria Bellekom - Vogels

Maria, 65 jaar, afgestudeerd fiscaal recht, is een rasechte Wassenaarse. Naast haar werkzaamheden voor haar eigen belastingadviespraktijk, is zij ook erg actief in het verenigingsleven. Zo is zij secretaris van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord. Bovendien heeft zij altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Zij wil als Raadslid actief meewerken aan een krachtiger Wassenaar. Het verbinden van Wassenaarse ondernemers en maatschappelijke organisaties ziet zij daarbij als een belangrijk hulpmiddel.

Ellen Klaver - Asscheman

Ellen woont op een haar na haar hele leven al in Wassenaar.
Zij bezocht het Rijnlands Lyceum deed een opleiding in het onderwijs, studeerde pedagogiek en is gecertificeerd coach. Bovendien heeft zij enige tijd geleden een post HBO opleiding afgerond over de veranderingen in de zorg.
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs begon Ellen haar eigen praktijk voor kinderen met leer en gedragsproblemen in Wassenaar.
Ellen heeft zich al van jongs af aan bijzonder actief ingezet voor het Wassenaarse verenigingsleven. Zij heeft daarin vele (bestuurs)functies bekleed. Zo is zij onder meer jarenlang voorzitter geweest van wijkverenigingen Zijlwatering en Groot van Polanen.
Daarnaast is zij binnen het sociaal domein actief mentor geweest van een bewoner van een verpleeghuis en is als zodanig lid geweest van diverse commissies binnen de zorg.
Niet alleen lokaal, maar ook landelijk en internationaal heeft Ellen zich ingezet voor het maatschappelijk welzijn.
Zij is daarvoor in 2016 onderscheiden door de Oostenrijkse president en is in 2017 benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Ellen is sociaal bewogen en haar motto’s zijn: rechtdoorzee, eerlijk en in gezamenlijkheid streven naar datgene wat goed is voor Wassenaar en haar bewoners.

mr. Ingrid Pauli - van Kraaij

Ingrid woont sedert 25 jaar in Wassenaar en heeft in al die jaren het dorp, ook als trouwambtenaar, op allerlei manieren leren kennen en is er van gaan houden.
Zij wil zich graag voor Wassenaar inzetten en haar kennis en kunde, opgedaan als pensioen- en bestuursjurist en als lid in commissies en bestuur bij diverse Wassenaarse verenigingen, hierbij gebruiken.
ingrid is geschrokken van de berichten dat de provincie wil dat Wassenaar niet langer een zelfstandige gemeente blijft. Het was de directe reden voor haar om lid te worden van Lokaal Wassenaar! Een lokale partij die niet aangestuurd wordt door “Den Haag”. Een partij van kundige, integere en sociale mensen, een partij ook die in het belang van Wassenaar met andere partijen wil samenwerken.

mr. Boet Derks

Boet heeft veel ervaring op juridische en regeltechnische aspecten. Hij zit 8 jaar met veel plezier in de Raad en de commissie Bestuur en Middelen. Boet schrijft voor de partij ook artikelen en is regelmatig in het dorp om te horen wat er speelt.
Hij is ruim 10 jaar enthousiast bestuurslid van de buurtvereniging Dorpskern en Duinrell.

Zijn speerpunten zijn behoud van de zelfstandigheid en integriteit en deskundigheid van het bestuur. Het bestuur van Wassenaar moet stabiel zijn en geheel ten dienste van alle Wassenaarders staan. Hij wil een zo breed mogelijke buffer op Valkenburg. Wassenaar moet groen blijven en heeft een regionale functie als groene long, als uitloopgebied in de volgebouwde gebieden om ons heen. In de uitbreidende digitale wereld moeten er Wifi–punten in het centrum komen.

Motto: niet kletsen over politiek maar er wat aan doen!

Boet is gehuwd, heeft een zoon en 3 kleinkinderen. Hij was werkzaam in het bankwezen en lange tijd op het Ministerie van Buitenlandse zaken (ondermeer internationaal cultuurbeleid).

Dorine Nieuwzwaag

Dorine heeft veel ervaring opgedaan als Raadslid in de raadscommissie Mens en Maatschappij en werkgroepen, zoals voor de transitie van het sociale domein naar de gemeente.

Wassenaar ligt haar na aan het hart en zij wil zich ook in Lokaal Wassenaar! van harte inzetten.

mr. Juliette Nijhof

Juliette heeft als commissielid voor Ruimte en Economie veel ervaring op dit gebied opgedaan. Zij studeerde civiel recht, met bijzondere interesse in onroerend goed. Zij werkt al ruim 20 jaar als praktijk manager bij een grote huisartsenpraktijk, was mantelzorger in Wassenaar. Binnenkort verdiept zij zich voor haar werk in een aanvullende opleiding Praktijk Management in de Zorg.

Voor Lokaal Wassenaar! onderhoudt zij met anderen de website, de facebookpagina en het twitteraccount.

Michiel de Ruiter

Na ruim 33 jaar in de muziekindustrie werkzaam te zijn geweest als CEO van een grote onderneming, stapte Michiel 4 jaar geleden als bestuurder ‘in de politiek’. Die lijn zet hij graag voort bij Lokaal Wassenaar!
Speerpunt voor hem is de Wassenaarse financiële huishouding. Hij zit volledig op de lijn dat er duidelijke keuzes keuzes worden gemaakt voor wat er kan binnen bestaande en nieuwe financiële kaders.
Hoge prioriteit voor een gezonde Verlies en Winst rekening en Balans van de Gemeente Wassenaar B.V. om in meer bedrijfsmatige termen te blijven.

drs. Pascale Toth - de Muralt

Waarom ben ik voor Lokaal Wassenaar! ? 

Wassenaar heeft een poltieke partij nodig met mensen die denken in oplossingen en niet in problemen. Mensen die de belangrijke vraagstukken waar Wassenaar mee worstelt belangrijker vinden dan hun eigen ego. Die geen zakelijk gewin hebben bij hun politieke koers. 

Mensen die hun nek uitsteken en gewoon doen wat goed is voor onze gemeente.
Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Daarom Lokaal Wassenaar!.

drs. Philip Leembruggen

Philip heeft een lange, rijke en gevarieerde carriere doorlopen. Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was directeur Wolspinnerijen Leiden/Veenendaal, Vice-President Public Affairs bij Billiton Int. Metals en Program Director van het Rochester Erasmus Executive MBA Program. Tot slot heeft hij ook gewerkt als zelfstandig financieel- en belastingadviseur. Zijn scherpe geest en enthousiasme voor een zelfstandig Wassenaar stelt hij nu graag in dienst van Lokaal Wassenaar! Hij is sinds 2006 betrokken bij de lokale politiek.

Henk Groenendijk

Henk is gehuwd met Thea en heeft 2 zonen, prachtige schoondochters en 4 kleinkinderen allen wonend in Wassenaar.
Hij heeft 12 jaar ervaring in de Wassenaarse politiek, waarvan ruim 1,5 jaar als Raadslid.
Voor vrijwilligersorganisatie PUM heeft Henk vele missies succesvol uitgevoerd in ontwikkelingslanden.
Henk is ex-ondernemer en was eigenaar van een drietal BouwCenters (Wassenaar Rotterdam en Zwijndrecht) en lid van diverse ondernemersverenigingen, waardoor binnen Lokaal Wassenaar! kennis van het ondernemersklimaat in Wassenaar actueel blijft.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.