Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Ook als u niet direct lid wilt worden, maar wel iets onder onze aandacht wilt brengen, bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen!

Contact, vragen, meedenken?

Contact

Secretaris Lokaal Wassenaar!
p/a Aronskelkweg 25
2241 WC Wassenaar

e-mail : secretaris@lokaalwassenaar.com

Overige gegevens

Bankrekening NL 30 INGB 0008 0568 82
KvK nummer 69310416
Fiscaal nummer 8578.27.042

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

30-03-2018

Algemene Leden Vergadering

Kort nadat de coalitiebesprekingen zijn afgerond zal er een Algemene Leden Vergadering worden gehouden.

Nader bericht volgt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.