Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Veel leden van Lokaal Wassenaar! wonen al heel lang in Wassenaar en hebben een warme band met het dorp.
Zij zijn betrokken met het wel en wee, hebben een mening en zetten zich in voor een mooie, groene en sociale leefomgeving

Voor Wassenaarders door Wassenaarders

Doelstelling Lokaal Wassenaar!

Lokaal Wassenaar! stelt zich ten doel om 

  1. de belangen te behartigen van Wassenaar, de Wassenaarse bevolking en de Wassenaarse gemeenschap, geheel onafhankelijk van landelijke politieke partijen en in de breedste zin van het woord
  2. het bevorderen van een transparant, doelmatig en controleerbaar bestuur en een efficient en effectief beleid van de gemeente Wassenaar.

Wij doen dat met deskundige raadsleden en wethouder(s). 

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

13-02-2018

Dinsdag 20 februari ondernemersavond

Om 19.00 uur is de ondernemersavond in Voorschoten waar oud-ondernemer Henk Groenendijk namens Lokaal Wassenaar! aanwezig zal zijn

13-02-2018

Woensdag 7 maart ondernemersdebat

Maria Vogels zal als kandidaat voor Lokaal Wassenaar! om 20.00 in de Warenar in debat gaan met vertegenwoordigers van andere partijen over belangrijke onderwerpen als de economische vitaliteit van ons dorp

13-02-2018

vrijdag 9 maart Radiodebat Midvliet

Vrijdag 9 maart zal lijsttrekker Bert Ooms deelnemen aan een debat op Midvliet radio. Nadere informatie volgt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 31 ten name van Lokaal Wassenaar, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.