Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Iedereen die Wassenaar een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd om lid te worden van Lokaal Wassenaar! U kunt actief deelnemen door mee te denken met beleid, mee te organiseren, ideeën aan te leveren en kritisch te zijn.

Heldere strategie en doelstellingen

John May

Voorzitter

e-mail
voorzitter@lokaalwassenaar.com

ing. Henk de Vries

Secretaris

e-mail
secretaris@lokaalwassenaar.com

Michiel de Ruiter

Penningmeester

e-mail
michiel.deruiter@lokaalwassenaar.com

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen vergoeding, in welke vorm dan ook.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

18-05-2018

Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 6 juni zal in de Warenar een Algemene Leden Vergadering worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur.
Onderwerpen o.a. :
- verkiezing bestuur
- evaluatie verkiezingen / campagne

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.