Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Geen header toegevoegd

Welzijn: ook onze zorg!

“Welzijn” is een prioriteit voor de lokale politiek. Vroeger of later ondervinden alle Wassenaarders of de gemeente de zorg voor ons Welzijn goed heeft geregeld.

LokaalWassenaar! is er voor alle Wassenaarders. Iedere Wassenaarder heeft evenveel recht op zorg en welzijn. Of je nu oud en bejaard bent of oudere, jongere of peuter. LokaalWassenaar! geeft iedereen een stem.

Juist omdat iedereen gebruik mag maken van alle voorzieningen moeten deze toegankelijk zijn voor iedereen. De sportverenigingen, onze Warenar, maar ook een makkelijk bereikbaar loket voor al uw vragen over zorg. Iemand die u helpt met al die formulieren heeft ook te maken met goede zorg Je wilt niet de verkeerde thuiszorg of rolstoel geleverd krijgen. Kortom zorg op maat en Wassenaarders niet behandelen als een nummer.

Gelukkig kunnen we ook samen in Wassenaar die zorg regelen. Vele maatschappelijke organisaties zijn samen met de gemeente aan de slag om de zorg voor alle Wassenaarders nog beter te maken. Zo kunnen we zorgen dat niemand eenzaam hoeft te zijn en niemand te laat zorg ontvangt. De opvoedhulp of tafeltje dek-je: alle voorzieningen dicht bij huis.

Toegankelijk betekent ook financieel toegankelijk. Iedereen moet kunnen sporten of op schoolreisje gaan. Geen onderscheid. Goede zorg rond armoede is echt een groot aandachtspunt van LokaalWassenaar!

Zo zijn er binnen het sociaal domein nog talrijke voorbeelden te noemen waar we de komende jaren aandacht aan moeten besteden. Een goed voorbeeld hiervan is de gedachte dat ouderen en gehandicapten langer thuis kunnen (en moeten) blijven wonen. Voor beleidsmakers is dit makkelijk gezegd. In de praktijk brengt dit onze ouderen en hun naasten vaak in problemen. Alleen thuis blijven wonen heeft niet alleen een moeilijk zichtbare zorgbehoefte tot gevolg maar vaak ook eenzaamheid. Lokaal kunnen we hier goede mensen omheen zetten en samen met vele vrijwilligers ervoor zorgen dat mensen zich niet alleen voelen.

Een van de belangrijkste karakteristieken van een dorp is de saamhorigheid. In Wassenaar is die ruimschoots aanwezig. LokaalWassenaar! wil de komende jaren de puntjes op de i zetten voor een nog beter welzijn in Wassenaar.

Het welzijn van alle Wassenaarders is een zaak van ons allen!

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Agenda

13-02-2018

Dinsdag 20 februari ondernemersavond

Om 19.00 uur is de ondernemersavond in Voorschoten waar oud-ondernemer Henk Groenendijk namens Lokaal Wassenaar! aanwezig zal zijn

13-02-2018

Woensdag 7 maart ondernemersdebat

Maria Vogels zal als kandidaat voor Lokaal Wassenaar! om 20.00 in de Warenar in debat gaan met vertegenwoordigers van andere partijen over belangrijke onderwerpen als de economische vitaliteit van ons dorp

13-02-2018

vrijdag 9 maart Radiodebat Midvliet

Vrijdag 9 maart zal lijsttrekker Bert Ooms deelnemen aan een debat op Midvliet radio. Nadere informatie volgt.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 31 ten name van Lokaal Wassenaar, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.