Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Deskundigheid, betrokkenheid en enthousiasme

Onze raadsleden en wethouder

Lokaal Wassenaar! heeft met 3 leden zitting in de gemeenteraad van Wassenaar.
Tevens zijn er 2 commissieleden benoemd.

Lokaal Wassenaar! is met een wethouder vertegenwoordigd in het College van B&W.

dr. Bert Ooms, fractievoorzitter

Bert is vanaf 2002 actief in de Wassenaarse politiek en lid van de Gemeenteraad. Kort na de oprichting van Lokaal Wassenaar! hebben de leden Bert gekozen als politiek leider.

Bert is geboren in Oud-Beijerland en opgegroeid in Rotterdam en Barendrecht. Na zijn studie geneeskunde aan de Erasmus Universiteit heeft hij zijn militaire dienstplicht vervuld als Reserve Eerste Luitenant-arts in Seedorf in Duitsland. Onder leiding van Professor Donner heeft hij zich aan de Vrije Universiteit gespecialiseerd tot patholoog anatoom. In 1981 is hij gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. Vanaf 1982 is hij werkzaam geweest als medisch specialist in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Vanaf die tijd woont hij met veel plezier in Wassenaar.

Na een medische loopbaan van 41 jaar is er in 2017 een einde gekomen aan zijn werkzaamheden als arts.

Naast zijn werk als medicus is Bert altijd actief geweest in het maatschappelijke en sociale leven van Wassenaar. Hierbij is hij bij meerdere verenigingen, stichtingen en organisaties bestuurder en toezichthouder geweest. Ook landelijk en internationaal heeft hij zich ingezet voor het welzijn van anderen. In 2016 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

mr. Maria Bellekom - Vogels

Maria, 65 jaar, afgestudeerd fiscaal recht, is een rasechte Wassenaarse. Naast haar werkzaamheden voor haar eigen belastingadviespraktijk, is zij ook erg actief in het verenigingsleven. Zo is zij secretaris van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord. Bovendien heeft zij altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Zij wil als Raadslid actief meewerken aan een krachtiger Wassenaar. Het verbinden van Wassenaarse ondernemers en maatschappelijke organisaties ziet zij daarbij als een belangrijk hulpmiddel.

Ir. Bart Boon

Bart heeft vele jaren politieke ervaring, o.a. als Raadslid en door fractievoorzitterschap.
Bart is onverminderd enthousiast en hardwerkend en brengt vanwege zijn werk voor een gemeente veel vakkennis en ervaring mee. Bart is verantwoordelijk voor alle onderwerpen die Ruimte en Economie betreffen. Als fractievoorzitter heeft hij zich ook bekwaamd in de andere onderwerpen.

Bart is zeer actief in diverse werkgroepen zoals structuurvisie, cultureel erfgoed en Valkenburg.Onze commissieleden

Fred Weyn RA

Fred heeft een financiële achtergrond en staat ingeschreven als Registeraccountant. Na te hebben gewerkt bij het Ministerie van Financiën en Shell, waar hij gedurende 25 jaar diverse functies in binnen- en buitenland vervulde, is hij sinds 2014 actief in de lokale politiek. Na een korte periode als commissielid werd hij in 2016 Raadslid en is hij mede actief in diverse raadscommissies. Daarnaast werkt hij ad-hoc als financieel adviseur, is hij een fervent belegger en is actief in het verenigingsleven als voorzitter van Jazz Sociëteit Wassenaar. Ook is hij een actief sporter.

mr. Ingrid Pauli - van Kraaij

Ingrid woont al 25 jaar in Wassenaar en heeft in al die jaren het dorp, ook als trouwambtenaar, op allerlei manieren leren kennen en is er van gaan houden.
Zij wil zich graag voor Wassenaar inzetten en haar kennis en kunde, opgedaan als pensioen- en bestuursjurist en als lid in commissies en bestuur bij diverse Wassenaarse verenigingen, hierbij gebruiken.
ingrid is geschrokken van de berichten dat de provincie wil dat Wassenaar niet langer een zelfstandige gemeente blijft. Het was de directe reden voor haar om lid te worden van Lokaal Wassenaar! Een lokale partij die niet aangestuurd wordt door “Den Haag”. Een partij van kundige, integere en sociale mensen, een partij ook die in het belang van Wassenaar met andere partijen wil samenwerken.Onze wethouder

mr. Inge Zweerts de Jong

Inge heeft eerder in de gemeenteraad gezeten en was in de periode 2014 -2018 wethouder in het college. Zij heeft zich in die periode hard gemaakt voor de transitie van het sociale domein, de nieuwe wetten waar de gemeente verantwoordelijk voor is geworden. Heel belangrijk daarin is dat je het met zijn allen voor Wassenaar doet. Vele belangrijke zaken staan heel dicht bij de inwoners en daarom is een lokale partij belangrijk. Maak het niet onnodig ingewikkeld voor de inwoners.

Inge is een echte Wassenaarse. Zij heeft na het Rijnlands Lyceum in Rotterdam bedrijfs- en privaatrecht gestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd in verzekeringen. Naast al haar werk voor Wassenaar en sociale betrokkenheid bij "het Wassenaarse" heeft zij ook een kantoor in Wassenaar op dat gebied.

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.