Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 starten nieuwe coalitie-onderhandelingen

VVD en CDA hebben na het mislukken van de eerdere coalitiebesprekingen met Hart voor Wassenaar op 21 mei aan informateur Dick Sluimers gevraagd of hij op de kortst mogelijke termijn gesprekken kan starten met die partijen in de Wassenaarse gemeenteraad waarmee een stabiele meerderheid tot stand kan worden gebracht.

Uit deze gesprekken, die de afgelopen twee weken zijn gevoerd, is naar voren gekomen dat dit mogelijk is met Lokaal Wassenaar! en D66. De vier partijen VVD, Lokaal Wassenaar!, CDA en D66 zijn inmiddels met elkaar in gesprek.

Zij hopen op een vruchtbare samenwerking en een spoedige formatie van een nieuw college.

Installatie van onze raadsleden

Word lid, donateur of meld u aan voor de mailingslijst

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.